Бухгалтерський облік

Ведення податкового та бухгалтерського обліку

 • Налаштування системи MS NAV або 1С і захищеного порталу для обміну даними.
 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до П (С) БО або МСФЗ.
 • Адміністрування та облік ПДВ.
 • Підготовка декларацій з податку на прибуток, ПДВ, фінансової та іншої звітності.
 • Підготовка рахунків, актів, накладних та інших бухгалтерських документів.
 • Підготовка банківських платежів.
 • Комунікація з податковими органами та супровід під час перевірок.

Відновлення податкового та бухгалтерського обліку

 • Відновлення обліку з нуля за попередні періоди.
 • Відновлення первинної бухгалтерської документації.
 • Складання та подання необхідних уточнюючих звітів і декларацій.
 • Рекомендації щодо виявлених ризиків з метою їх мінімізації.