Податковий комплаєнс

Напрямки податкового аудиту

ПРИБУТОК

 • Аналіз методології розрахунку податку на прибуток і бухгалтерського обліку основних операцій.
 • Перевірку декларації з податку на прибуток.
 • Перевірку первинної документації, яка була відображена в обліку.
 • Аналіз методології розрахунку податкових різниць.
 • Аналіз і оцінку «ризикових» витрат, а також операцій з нерезидентами.
 • Надання рекомендацій щодо виявлених ризиків.

ПДВ

 • Оцінку методології, що використовується, для розрахунку ПДВ зобов'язань.
 • Аналіз методології віднесення податкового кредиту до господарської та негосподарської діяльності.
 • Аналіз коректності обліку основних операцій з ПДВ, а також «ризикових» / «нетипових» операцій.
 • Оцінку правильності визначення бази оподаткування для ПДВ.
 • Аналіз податкових накладних на правильність їх складання.
 • Перевірку декларацій з ПДВ.
 • Надання рекомендацій щодо виявлених ризиків.

ПДФО І ЄСВ

 • Перевірка застосовуваної методології для розрахунку ПДФО та ЄСВ.
 • Перевірка розрахунку середньої та резерву відпусток.
 • Аналіз правильності розрахунку зарплати, премій, відпускних, лікарняних з подальшим відображенням цих сум у звітності.
 • Перевірка декларацій з ПДФО (1-ДФ) і звітів ЄСВ.
 • Надання рекомендацій щодо виявлених ризиків.


Підготовка податкової звітності

 • Підготовку декларацій з податку на прибуток.
 • Підготовку декларацій з ПДВ.
 • Підготовку декларацій з ПДФО.
 • Підготовку звітів по ЄСВ.
 • Під час підготовки звітності ми аналізуємо операції підприємства як з бухгалтерської, так і з податкової точки зору.